با میگو صورتی بوشهر از افسردگی پیشگیری کنید

این مقاله موارد گزارش ترجیحی برای بررسی‌های سیستماتیک و متاآنالیز (PRISMA) را برای بررسی تعامل بین پرورش میگو و محیط طبیعی، ارزیابی اثرات پرورش میگو صورتی بوشهر و پیشنهاد راه‌حل‌هایی برای شکاف‌هایی که دولت ممکن است به آن نیاز داشته باشد، اعمال می‌کند.

جستجوی ادبیات دوره از 1990 تا 2021 را در بر می گرفت.

معیارهای ورود بر اساس انتشارات ISI/Scopus در پایگاه داده های WoS (Web of Science) و Scopus بود.

رکوردها ابتدا از طریق جستجوی داده ها شناسایی شدند که به دنبال آن موارد تکراری حذف شد.

سپس غربالگری و استخراج داده ها انجام شد که به معنای حذف مقالاتی بود که معیارهای واجد شرایط بودن را نداشتند.

معیارهای واجد شرایط بودن مستلزم ارزیابی مقالات باقی مانده در صورتی که با موضوع مورد علاقه مرتبط بودند، با مرور چکیده ها یا مطالب آنها، ارزیابی شوند.

میگو

آخرین مرحله انتخاب مطالعاتی بود که بر اساس مقالاتی که ارزیابی صلاحیت را پشت سر گذاشتند، در بررسی گنجانده شدند.

جستجوی مقالاتی که باید در این بررسی گنجانده شوند، از عبارات کلیدی مانند “پرورش میگو در فیلیپین”، “تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی-اقتصادی”، “تأثیر تغییرات آب و هوایی بر شیلات میگو”، “بیماری های ویروسی بر روی میگو” استفاده کرد.

و همچنین شامل مقالات منتشر شده توسط نویسندگان در مورد صید میگو فیلیپین است.سپس تمام مقالاتی که گنجانده شدند از پایگاه‌های Web of Science (WoS) و Scopus از متونی که دانلود شده بودند شناسایی شدند.

این دو پایگاه به دلیل جامعیت و کیفیت نشریاتی که میزبانی و سرپرستی آنها را بر عهده دارند، انتخاب شدند. این بدان معناست که ما به ویژه گزارش‌هایی را که از آژانس‌هایی مانند DENR (وزارت محیط‌زیست و منابع طبیعی)، DA (وزارت کشاورزی)، BFAR (دفتر شیلات و منابع آبزی) و SEAFDEC (دفتر محیط‌زیست و منابع طبیعی) می‌شد، حذف کردیم.

مرکز توسعه ماهیگیری جنوب شرقی آسیا) که منتشر نشده بودند و در دو پایگاه داده یافت نشدند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.