به‌عنوان فردی با پوست چرب‌تر که هنوز نیازی به دادن رطوبت اضافی به پوست خود احساس نمی‌کند، ممکن است فعلاً به سراغ صابون‌های بار برگردم، زیرا هر چیزی که استفاده از پلاستیک را کاهش دهد ، یک امتیاز اضافی کسب می‌کند.

من اوه، و حدس می‌زنم از این به بعد دوش کوتاه‌تری خواهم گرفت. من دوش های خیلی طولانی گرفته ام، اما در این مورد باید تغییری ایجاد شود.